Få hjelp med engelsk språkvask

Sørg for at tekstene er av ypperste kvalitet! En språkvask fra oss kan spare deg både tid og penger.

Før du publiserer en tekst, er det alltid lurt å få en profesjonell språkvasker til å gå gjennom den. Dette kan Nye Tillen hjelpe deg med, også hvis teksten er på engelsk. Vi har mange dyktige engelskspråklige konsulenter i nettverket vårt.

En språkvask utført av en språkkonsulent med engelsk som morsmål vil kunne heve teksten din. Språkvaskeren vil blant annet få på plass riktig setningsoppbygging, presise ordvalg og god flyt og struktur, og ikke minst sikre at begrepsbruken og stilen er konsekvent gjennom hele teksten.

Hvem utfører språkvask på engelsk?

Når vi leverer språkvask på engelsk, blir den alltid utført av en profesjonell språkkonsulent som har engelsk som morsmål og en generelt god tekstforståelse. Språkkonsulentene vi bruker, har bred erfaring med det engelske språket og kan jobbe med tekster til de fleste formål.

Hva inneholder en engelsk språkvask?

I en språkvask går konsulenten nøye gjennom teksten, setning for setning, og gjør alt fra å rette feil til å skrive om setninger for å gjøre dem bedre. Språkvaskeren sørger også for å fjerne inkonsekvens i teksten, det vil si at hen sørger for at de samme ordene og uttrykkene er skrevet på samme måte hver gang. I språkvask på engelsk kan det for eksempel være å sikre at man enten konsekvent bruker sammentrekninger som «it’s» og «they’re» eller konsekvent ikke bruker det. Språkkonsulenten vil tilpasse seg stilen i teksten og formålet med den, og sørge for at innholdet kommer frem på en god måte.

En språkvask fra oss vil bli kvalitetssikret før vi sender den til deg. Det vil si at det alltid er to ulike språkkonsulenter som har sett på teksten når du får den tilbake. Slik kan du være sikker på at den er av høy kvalitet.

Hvorfor er det viktig å språkvaske engelske tekster?

En del lesere vil legge merke til det dersom en tekst inneholder mange skrivefeil og tunge formuleringer. Andre er kanskje ikke oppmerksomme på feilene, men syns teksten er vanskelig å lese – og i verste fall risikerer du at leseren misforstår budskapet. Noen vil kanskje gi opp og la være å lese videre – kanskje ser de seg nødt til å kontakte bedriften din for å få forklart noe som egentlig står i teksten, eller de «surfer videre» og finner konkurrenten. Dårlige tekster kan dermed koste dere både tid og penger.

Dette er selvfølgelig ikke noe som gjelder spesielt for engelske tekster – det er lurt å få språkvasket enhver tekst som skal publiseres. Men det er ekstra viktig å tenke på dette hvis dere publiserer tekster på engelsk som er skrevet av personer som ikke har det som morsmål.

En språkvasker fanger opp feilene du ikke legger merke til selv

I Norge er det mange som skriver tekster på engelsk i jobbsammenheng, for eksempel fordi bedriften henvender seg til et internasjonalt publikum. Det kan være utfordrende å skrive en god tekst hvis du ikke er 100 prosent trygg på det engelske språket. Riktignok er mange i Norge veldig flinke i engelsk, men vi gjør allikevel feil, og vi velger formuleringer som en morsmålsbruker ikke ville valgt. Ved å få en engelskspråklig språkvasker til å gå gjennom teksten før den blir publisert, sørger du for å fange opp feil som du selv ikke legger merke til, og du unngår å gi leseren et dårlig førsteinntrykk.

Når det gjelder tekster på engelsk – enten de er på nett eller i ulike publikasjoner – er det også sånn at mange av leserne ikke har engelsk som morsmål. Da er det ekstra uheldig hvis språket er tungt og omstendelig.

En språkvask ivaretar fagterminologien

Tekster med mye fagterminologi er ofte spesielt tunge å lese. Fagtermer er av og til nødvendige for at teksten skal bli presis, men det er viktig å unngå at det går ut over lesbarheten. En god språkvasker sørger for at både tekstflyten og det faglige presisjonsnivået blir ivaretatt, og at stilen er i tråd med oppdragsgiverens preferanser og mål. På en tekst med sterkt innslag av fagterminologi vil vi bruke en språkvasker som har kjennskap til fagfeltet, slik at alle sider av teksten er i trygge hender.

Hvorfor velge Nye Tillen?

Når du velger Nye Tillen, velger du mer enn bare en språkvasker; du velger et komplett språkbyrå som sikrer at teksten din kommuniserer budskapet klart, effektivt og profesjonelt. Vi kan også tilpasse oss den stilen du ønsker. 

Vi forstår den kulturelle konteksten bak ordene. Språkvask handler ikke bare om grammatikk, det handler også om å sikre at teksten treffer det ønskede publikummet.

Eksperter på feltet

Mens de fleste av oss kan peke ut en enkelt skrivefeil, har våre erfarne språkvaskere dyptgående kunnskap om engelsk grammatikk, syntaks og stil. De er trent i å fange opp nyanseforskjeller mellom ulike ord og formuleringer som kan gå tapt for en uerfaren leser.

Fagekspertise

Har du en teknisk, juridisk, medisinsk eller annen spesialisert tekst? Blant våre språkvaskere finnes det eksperter innenfor en rekke fagfelt, som sikrer at terminologien og stilen bygger opp under målet med teksten din.

Dypdykk

Vi går ikke bare overfladisk gjennom dokumentet ditt. Vi går i dybden, vurderer strukturen og flyten, og sørger for at hvert kapittel, hvert avsnitt og hver setning bidrar til en sammenhengende, velformulert tekst.

Konfidensialitet

Dokumentene dine er trygge hos oss. Vi forstår hvor viktig det er å beskytte sensitiv informasjon og har strenge retningslinjer på plass for å garantere sikkerheten og konfidensialiteten til alle prosjektene vi håndterer.

Tilgjengelige

Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger og spørsmål fra deg, og teamet i Nye Tillen sørger for at du alltid får rask respons.

Når du velger Nye Tillen, kan du være sikker på at teksten din er i trygge og omsorgsfulle hender. Ikke la småfeil eller uklarheter komme i veien for budskapet. La oss hjelpe deg med språkvask!

Teksthjelpen er nær

Send oss en henvendelse i dag.

Pil opp ikon