Få hjelp med engelsk språkvask

Før du publiserer en tekst, er det alltid lurt å få en profesjonell språkvasker til å gå gjennom den. Dette kan Nye Tillen hjelpe deg med, også hvis teksten er på engelsk. Vi har mange dyktige engelskspråklige konsulenter i nettverket vårt.

En språkvask utført av en språkkonsulent med engelsk som morsmål vil kunne heve teksten din. Språkvaskeren vil blant annet få på plass riktig setningsoppbygging, presise ordvalg og god flyt og struktur, og ikke minst sikre at begrepsbruken og stilen er konsekvent gjennom hele teksten.

Hvem utfører språkvask på engelsk?

Når vi leverer språkvask på engelsk, blir den alltid utført av en profesjonell språkkonsulent som har engelsk som morsmål og en generelt god tekstforståelse. Språkkonsulentene vi bruker, har bred erfaring med det engelske språket og kan jobbe med tekster til de fleste formål.

Hva inneholder en engelsk språkvask?

I en språkvask går konsulenten nøye gjennom teksten, setning for setning, og gjør alt fra å rette feil til å skrive om setninger for å gjøre dem bedre. Språkvaskeren sørger også for å fjerne inkonsekvens i teksten, det vil si at hen sørger for at de samme ordene og uttrykkene er skrevet på samme måte hver gang. I språkvask på engelsk kan det for eksempel være å sikre at man enten konsekvent bruker sammentrekninger som «it’s» og «they’re» eller konsekvent ikke bruker det. Språkkonsulenten vil tilpasse seg stilen i teksten og formålet med den, og sørge for at innholdet kommer frem på en god måte.

En språkvask fra oss vil bli kvalitetssikret før vi sender den til deg. Det vil si at det alltid er to ulike språkkonsulenter som har sett på teksten når du får den tilbake. Slik kan du være sikker på at den er av høy kvalitet.

Hvorfor er det viktig å språkvaske engelske tekster?

En del lesere vil legge merke til det dersom en tekst inneholder mange skrivefeil og tunge formuleringer. Andre er kanskje ikke oppmerksomme på feilene, men syns teksten er vanskelig å lese – og i verste fall risikerer du at leseren misforstår budskapet. Noen vil kanskje gi opp og la være å lese videre – kanskje ser de seg nødt til å kontakte bedriften din for å få forklart noe som egentlig står i teksten, eller de «surfer videre» og finner konkurrenten. Dårlige tekster kan dermed koste dere både tid og penger.

Dette er selvfølgelig ikke noe som gjelder spesielt for engelske tekster – det er lurt å få språkvasket enhver tekst som skal publiseres. Men det er ekstra viktig å tenke på dette hvis dere publiserer tekster på engelsk som er skrevet av personer som ikke har det som morsmål. I Norge er det mange som skriver tekster på engelsk i jobbsammenheng, for eksempel fordi bedriften henvender seg til et internasjonalt publikum. Det kan være utfordrende å skrive en god tekst hvis du ikke er 100 prosent trygg på det engelske språket. Riktignok er mange i Norge veldig flinke i engelsk, men vi gjør allikevel feil, og vi velger formuleringer som en morsmålsbruker ikke ville valgt. Ved å få en engelskspråklig språkvasker til å gå gjennom teksten før den blir publisert, sørger du for å fange opp feil som du selv ikke legger merke til, og du unngår å gi leseren et dårlig førsteinntrykk.

Når det gjelder tekster på engelsk – enten de er på nett eller i ulike publikasjoner – er det også sånn at mange av leserne ikke har engelsk som morsmål. Da er det ekstra uheldig hvis språket er tungt og omstendelig.

En språkvask ivaretar fagterminologien

Tekster med mye fagterminologi er ofte spesielt tunge å lese. Fagtermer er av og til nødvendige for at teksten skal bli presis, men det er viktig å unngå at det går ut over lesbarheten. En god språkvasker sørger for at både tekstflyten og det faglige presisjonsnivået blir ivaretatt, og at stilen er i tråd med oppdragsgiverens preferanser og mål. På en tekst med sterkt innslag av fagterminologi vil vi bruke en språkvasker som har kjennskap til fagfeltet, slik at alle sider av teksten er i trygge hender.

Teksthjelpen er nær

Send oss en henvendelse i dag.

Pil opp ikon