Transkribering

Nye Tillen hjelper deg å overføre tale til skrift ved å transkribere lyd- og videofiler til redigerbare tekstdokumenter.

Vi håndterer de fleste språk og transkriberer blant annet intervjuer, konferanser, taler, webinarer, opplæringsvideoer, avhør, vitneforklaringer og opptak fra retten.

Nytten av en transkripsjon

I mange tilfeller vil det være nyttig å ha en tekstversjon av en lydfil eller videofil. Det kan blant annet gi nye muligheter for å analysere innholdet, eller man kan bruke tekstversjonen som bevismateriale eller dokumentasjon.

Å transkribere lyd fra lydopptak eller videoopptak selv kan være krevende. Det trengs presisjon, et godt øre og evnen til å få med viktige detaljer som pauser, latter, nøling og annet. Det er derfor lurt å få fagfolk til å ta seg av transkriberingen, slik at du er sikker på at lydfilen din blir presist transkribert.

Transkripsjonen blir grundig kvalitetssikret, og sammenlignet med datagenerert transkribering vil vi kunne produsere et langt mer nøyaktig resultat. Teksten leverer vi i det formatet kunden foretrekker, ofte som Word-fil, eller for eksempel i SRT-format hvis det er snakk om undertekster.

Noen ganger ønsker kunden i tillegg at vi skal oversette de transkriberte filene til andre språk, noe vi selvsagt kan hjelpe til med. Vi kan også gjøre dem om til ferdige undertekster eller manus til voiceover.

De to ulike typene transkribering

Du kan velge mellom to ulike nivåer av transkribering:

I intelligent verbatim transkripsjon tar vi ikke med fyllord, pauser og lyder som ikke er relevante for sammenhengen.

I verbatim transkripsjon tar vi med all lyd som er med i videoen eller lydfilen.

Transkribering av intervjuer og samtaler

Ofte ønsker kundene våre å få transkribert et intervju eller en samtale. Det kan for eksempel være intervjuer med informanter til en studie. Når vi transkriberer intervjuer, er vi nøye med å skille mellom hvem som sier hva, slik at dette går frem av transkripsjonen. Du som kunde opplyser på forhånd hvilken av de to typene transkribering du ønsker, eller om du har egne retningslinjer for hvordan transkripsjonen skal utformes.

Har du levert inn et lydopptak til oss, kan du være sikker på at lydfilen blir oppbevart på en sikker måte.

Pris på transkribering

Prisen på transkribering vil blant annet avhenge av lengden og kvaliteten på lydopptaket du leverer inn, og hvilket språk som snakkes. Ta gjerne kontakt med oss du vil ha et prisoverslag eller for å få mer informasjon.

Send oss en melding

Last opp fil og få pris på oversettelse, korrektur, språkvask og andre språktjenester:

Hei! Jeg heter
og e-postadressen min er
Jeg er interessert i
Vi kan diskutere
Last opp filer til prosjektet:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Teksthjelpen er nær

Send oss en henvendelse i dag.

Pil opp ikon