Transkribering

Nye Tillen hjelper deg å overføre tale til skrift ved å transkribere lyd- og videofiler til redigerbare tekstdokumenter.

Vi håndterer de fleste språk og transkriberer blant annet intervjuer, konferanser, taler, webinarer, opplæringsvideoer, avhør, vitneforklaringer og opptak fra retten.

Vi takler alle utfordringene med transkribering

Å transkribere lyd fra lydopptak eller videoopptak selv kan være krevende. Det trengs presisjon, et godt øre og evnen til å få med viktige detaljer, som pauser, latter, nøling og annet. Det er derfor lurt å få fagfolk til å ta seg av transkriberingen. På den måten kan du være sikker på at lydfilen din blir presist transkribert.

Faktorer som påvirker vanskelighetsgraden på transkriberingsjobben:

  • temaet 
  • flere personer som snakker
  • kvaliteten på lyden 
  • dialekter 
  • typen transkribering du ønsker

Prosessen vår 

Når vi transkriberer, er vi nøye med å skille mellom hvem som sier hva, dersom det er flere personer involvert i opptaket. Transkripsjonen blir grundig kvalitetssikret, og sammenlignet med datagenerert transkribering vil vi kunne produsere et langt mer nøyaktig resultat. Teksten leveres i det formatet kunden foretrekker, ofte som Word-fil eller for eksempel i SRT-format hvis det er snakk om undertekster.

Noen ganger ønsker kunden i tillegg at vi skal oversette de transkriberte filene til andre språk. Vi kan også gjøre dem om til ferdige undertekster eller tekster til voiceover.

De to hovedtypene av transkribering

Du kan velge mellom to ulike nivåer av transkribering:

I intelligent verbatim transkripsjon tar vi ikke med fyllord, pauser og lyder som ikke er relevante for sammenhengen.‍

I verbatim transkripsjon tar vi med all lyd som er med i videoen eller lydfilen.

Har du levert inn et lydopptak til oss, kan du være sikker på at lydfilen blir oppbevart på en sikker måte.

Pris på transkribering

Prisen på transkribering vil blant annet avhenge av lengden og kvaliteten på lydopptaket du leverer inn, og hvilket språk som snakkes. Ta gjerne kontakt med oss du vil ha et prisoverslag eller for å få mer informasjon.

Hva vil det si å transkribere?

Å transkribere betyr å konvertere tale eller lydopptak til skriftlig form. Når vi transkriberer, lytter vi til en lydfil eller et opptak av tale og skriver ned innholdet. Formålet er gjerne å gjengi en muntlig samtale så presist som mulig. Dette kan bety å legge trykk på ord som blir sagt, samt inkludere ikke-verbal kommunikasjon som latter, pauser, nøling m.m.

Transkripsjoner brukes ofte i ulike sammenhenger, for eksempel for å lage tekstbaserte dokumenter av lydopptak fra intervjuer, møter, konferanser eller forelesninger.

Nytten av en transkripsjon

I mange tilfeller vil det være nyttig å ha en tekstversjon av en lydfil eller videofil. Det kan blant annet gi nye muligheter for å analysere innholdet, eller man kan bruke tekstversjonen som bevismateriale eller dokumentasjon.

Transkripsjoner kan også være nyttige for å gjøre innholdet søkbart og for å hjelpe personer som har hørselshemming eller andre kommunikasjonsutfordringer.

Send oss en melding

Last opp fil og få pris på oversettelse, korrektur, språkvask og andre språktjenester:

Hei! Jeg heter
og e-postadressen min er
Jeg er interessert i
Vi kan diskutere
Last opp filer til prosjektet:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Teksthjelpen er nær

Send oss en henvendelse i dag.

Pil opp ikon