KI-vask

Behandling av KI-tekster:

Vi gjør KI-teksten din bedre

Stadig flere bruker kunstig intelligens (KI) når de skal skrive tekster. Da blir det ekstra viktig å redigere språket og sjekke fakta. Og hva med helheten i teksten du nettopp har fått fra boten? Det er slett ikke alltid den henger godt sammen.

Vi i Nye Tillen hjelper deg gjerne med å forvandle algoritmisk genererte tekster til god, norsk prosa i den sjangeren du vil.

Hvordan gjør vi KI-råstoffet brukelig?

Vi har utviklet en type språkvask tilpasset tekster som er skrevet av KI. Vi kaller det KI-vask.

• Det første vi gjør i en KI-vask, er en grundig gjennomgang av fakta. Vi sjekker innholdet mot pålitelige kilder og korrigerer eventuelle feil.

• Deretter vasker vi språket klart, justerer setningsstrukturen og forbedrer formuleringer. Ikke minst gjør vi om upresis eller merkelig bruk av ord og uttrykk til god norsk. Da sikrer vi flyt i teksten og at både språkdrakten og den kulturelle konteksten er noe leseren kan kjenne seg igjen i.

• Det neste trinnet i KI-vasken er en korrekturlesning. Vi går nøye gjennom teksten for å identifisere og rette opp stavefeil og grammatiske glipper.

• Til slutt tar vi en redaktørs blikk på resultatet. Er det nå skapt en sømløs sammenheng mellom alle setningene? Og gir teksten mening som helhet?

Trenger du hjelp?

Ikke alle mestrer disse oppgavene alene. For noen kan KI-prosjektet strande allerede ved instruksjonsteksten – det kan være vanskelig å instruere boten til å skrive akkurat den teksten du ønsker. For andre kan det stoppe opp når de skal gjennomføre en KI-vask.

Vi i Nye Tillen kan ta hele KI-reisen for deg. Fra å jobbe med instruksjonsteksten i boten til å hjelpe deg med faktasjekk, språkvask, korrektur og redaktørsjekk.

Hva er prisen?

Prisen er avhengig av hvilke oppgaver du trenger bistand til. Det vil også ha noe å si hvor omfattende teksten er. Dersom en for lite tilpasset instruksjonstekst har gjort arbeidet stort og uhåndterlig, eller om du står fast i redigeringen, titter vi gjerne på prosjektet ditt og gir en tilbakemelding om hva vi mener må gjøres.

Ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud på 48 50 80 60 eller på post@nyetillen.no.

Les også: En av våre tekstforfattere ba en chatbot om hjelp til å skrive en artikkel – slik gikk det

Send oss en melding

Last opp fil og få pris på oversettelse, korrektur, språkvask og andre språktjenester:

Hei! Jeg heter
og e-postadressen min er
Jeg er interessert i
Vi kan diskutere
Last opp filer til prosjektet:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Teksthjelpen er nær

Send oss en henvendelse i dag.

Pil opp ikon