Hva er egentlig språkvask?

Språkvask går ut på å gjøre språket i en tekst bedre. Det kan være alt fra å endre setningsoppbygging til å rette grammatiske feil og skrivefeil. Men vi gjør aldri så mye at det endrer innholdet og budskapet i teksten.

I en vanlig språkvask vil vi

  • rette feil
  • forenkle tunge formuleringer
  • bytte ut unødvendig vanskelige ord og uttrykk
  • bytte ut ord og uttrykk som ikke passer i konteksten eller for målgruppa
  • fjerne tvetydighet
  • rydde opp i inkonsekvens
  • sørge for at teksten har god struktur og logisk sammenheng

Målet med en språkvask er at teksten som helhet skal bli mer leservennlig. En språkvask fra oss vil også inneholde korrekturlesing, så du kan være sikker på at språket holder høy kvalitet.

Hvem er det som språkvasker?

Hos Nye Tillen er det språkeksperter som språkvasker teksten din. Språkvaskerne våre har flere års utdannelse og erfaring innen tekstarbeid. De ser raskt hva som skal til for å forbedre en tekst, enten det er å rette opp i mulige misforståelser eller å foreslå enklere formuleringer.

Hvordan utføres en språkvask? 

Når vi språkvasker en tekst, leser vi den grundig og foreslår små og store endringer – hovedsakelig på setningsnivå. Vi retter opp feil, mangler og uklarheter, fjerner overflødige ord og gjentakelser, bytter ut ord og uttrykk, deler opp lange setninger og sørger generelt for en god struktur og flyt i teksten. Vi sørger også for at teksten har en stil som passer for målgruppa og formålet, og at den hele veien beholder samme stil og tone.

Vi jobber vanligvis i Word og bruker sporede endringer, slik at du som kunde enkelt kan se både endringene og den originale teksten. Uansett hvilke endringer vi gjør, kan den originale teksten hentes frem igjen, og endringene våre kan avslås. I motsetning til i en korrektur kommer vi med mange forslag til forbedringer selv om den originale teksten ikke er direkte feil. Vi foreslår slike endringer fordi vi mener en annen uttrykksmåte eller en annen setningsstruktur vil være mer hensiktsmessig. 

Hvorfor er språkvask viktig? 

Språkvask er viktig fordi budskapet i teksten blir formidlet gjennom språket. En tekst er alltid skrevet for å oppnå noe. Det kan være å informere, å selge, å underholde eller noe annet. Dersom en tekst har dårlig språk, kan leseren i verste fall misforstå budskapet, slik at teksten ikke oppnår det den var ment å oppnå.

Godt språk er også med på å skape tillit hos leseren. En leser som forstår teksten og oppfatter den som tydelig, vil få et bedre inntrykk av både avsenderen og innholdet i teksten enn en leser som strever med å forstå teksten eller misforstår. Dårlig språk kan altså gi leseren et dårlig inntrykk og gjøre at hen oppfatter avsenderen av teksten som mindre seriøs. 

Uansett hva du ønsker å formidle, må du bruke et språk som passer med budskapet. Det vil for eksempel ikke være naturlig å bruke slanguttrykk og veldig muntlig språk i en faglig rapport eller å bruke et stivt språk og lange, tunge setninger i en ungdomsroman. Kanskje er du ikke klar over hvordan språket ditt blir oppfattet? Det er lett å se seg blind på sin egen tekst! En språkvasker ser teksten din med nye øyne og kan hjelpe deg å oppnå det du ønsker med teksten.

Både bedrifter og privatpersoner kan benytte seg av en språkvask, og alle typer tekster kan språkvaskes. Enten det er en artikkel, et bokmanus, en jobbsøknad, en årsrapport eller et blogginnlegg, kan en språkvask gjøre teksten bedre. 

Hvor mye koster en språkvask?

Prisen på språkvask vil hovedsakelig komme an på lengden på teksten, men kvaliteten på språket har også noe å si. Vi vil gjerne se teksten som skal språkvaskes, og vurdere hvor mye som må gjøres med den, før vi gir et prisoverslag. Da kan vi også avgjøre om vi syns teksten virkelig trenger en full språkvask, eller om det holder med en korrektur

Vi i Nye Tillen språkvasker tekster på norsk – både bokmål og nynorsk – og kan også hjelpe deg med språkvask på de fleste andre språk. Teksten din vil alltid bli språkvasket av en som har tekstens språk som morsmål. Ta kontakt om du ønsker språkvask, og fortell oss hvilket språk det gjelder, så gir vi deg et tilbud. 

Teksthjelpen er nær

Send oss en henvendelse i dag.

Pil opp ikon