Hva kan en statsautorisert translatør hjelpe til med?

Når viktige dokumenter skal oversettes, bør det i mange tilfeller gjøres av en statsautorisert translatør. Dette gjelder spesielt offentlige dokumenter som skal brukes overfor myndigheter i andre land, der det kreves en bekreftelse på at innholdet er nøyaktig gjengitt – eller tilsvarende for dokumenter på utenlandske språk som skal brukes i Norge.

Nye Tillens dyktige statsautoriserte translatører hjelper deg gjerne med å oversette tekstene dine. Har du et oppdrag til dem? Kontakt oss i dag for et pristilbud!

Vi tilbyr

  • stemplet autorisert oversettelse
  • translatører som kjenner fagterminologien
  • rask levering

Nye Tillen hjelper deg å oversette dokumenter som krever bruk av statsautorisert translatør. Merk at vi bare kan hjelpe deg med selve oversettelsen. Vi sørger for at det oversatte dokumentet blir stemplet slik at du kan få notarialbekreftelse og apostille/legalisering dersom du trenger dette.

Trenger du notarialbekreftelse og apostille/legalisering?

Dersom du trenger notarialbekreftelse på oversettelsen, tar du med originaloversettelsen du mottar i posten fra oss, til din nærmeste tingrett. Der oppgir du at du har en oversettelse som trenger notarialbekreftelse, og at denne er utført av en statsautorisert translatør. Det er viktig at du på forhånd opplyser om hvilken tingrett du vil gå til, slik at vi kan sjekke at translatøren har deponert signaturen sin der. Du må betale et gebyr til tingretten for å få notarialbekreftelse. Dersom du også trenger apostille, tar du med det samme dokumentet, nå med notarialbekreftelse, videre til Statsforvalteren i fylket du bor i. Om oversettelsen skal brukes i et land som ikke godtar apostille, må den legaliseres av Utenriksdepartementet (UD) etter at du har fått notarialbekreftelse på den. Både apostille og UD-legalisering er gratis. Når oversettelsen er legalisert av UD, må den til slutt legaliseres av det aktuelle landets ambassade. Der gjelder egne priser.

Vær altså obs på at ulike land har ulike lover og regler for hvilken type legalisering de krever. Undersøk hva som gjelder for det landet du skal sende dokumentet ditt til, og ta gjerne kontakt med oss hvis du er i tvil. Se også Regjeringen - Legaliseringer for mer informasjon.

Hva er en statsautorisert translatør?

En statsautorisert translatør er en fagperson som har bestått en krevende eksamen i oversetting. Når translatøren har bestått eksamen, får hen en personlig bevilling fra Kunnskapsdepartementet og et stempel som hen kan bruke til å bekrefte oversettelsene sine. En statsautorisert translatør er spesielt kvalifisert til å oversette økonomiske og administrative dokumenter samt juridisk og teknisk fagspråk.

Det er viktig å merke seg at det er enkeltpersoner som får bevillingen og stempelet. Det er altså ingen byråer som er statsautoriserte, men enkeltansatte i et byrå kan være statsautoriserte translatører. Den statsautoriserte translatøren kan ha bevilling til å oversette mellom flere språk og også begge veier mellom to språk – for eksempel både norsk til fransk og fransk til norsk.

Ved å bruke en statsautorisert translatør er du sikret at terminologien i teksten er oppdatert og korrekt.

Translatørene er sertifisert i bestemte land

Ulike land har sine egne sertifiseringsordninger. Det er viktig at du undersøker hva slags sertifisering du trenger. Dersom papirene skal brukes for å søke visum til et annet land, kan det hende oversetteren må være autorisert i det landet du skal søke visum til. Er det derimot norske myndigheter som skal ha papirene, vil det være riktig at de er stemplet av en translatør som er statsautorisert i Norge.

Hva er forskjellen på en vanlig oversetter og en statsautorisert translatør?

Forskjellen på en tekst oversatt av en statsautorisert translatør og en tekst som er oversatt av en annen fagkyndig oversetter, er hva oversettelsen kan brukes til. Det er nødvendig å bruke en statsautorisert translatør når myndighetene stiller krav om det. Dersom det ikke er noe krav om at oversettelsen er utført av en statsautorisert translatør, finnes det mange dyktige oversettere som kan oversette tekniske, administrative og juridiske tekster.

Hva slags dokumenter bør oversettes av en statsautorisert translatør?

En statsautorisert translatør har evnen til å oversette kompliserte tekster som krever svært presis oversettelse. Som nevnt over dreier det seg ofte om juridiske, administrative og tekniske dokumenter, for eksempel:

  • kontrakter
  • fullmakter
  • kursbevis
  • skjøter
  • skattedokumenter 
  • stiftelsesdokumenter

På juridiske dokumenter kan det være ekstra viktig å benytte statsautoriserte translatører. Om du skal oversende et juridisk, teknisk eller administrativt dokument til utlandet, vil myndighetene ofte kreve at oversettelsen er utført av en statsautorisert translatør. Om dette ikke er oppfylt, vil ikke dokumentene være gyldige til bruk.

Når kan man benytte en vanlig oversetter?

Hvis bedriften din har kunder eller samarbeidspartnere som ikke kan norsk, vil du kanskje ha behov for å oversette tekster til et språk mottakerne kan lese. Det kan for eksempel være informasjon om bedriften eller tjenestene og produktene dere tilbyr. Du kan gjerne bruke en statsautorisert oversetter til dette, men da har du ikke behov for at de stempler oversettelsen.

Derimot er det alltid en fordel å bruke en profesjonell oversetter fremfor å gjøre jobben selv. Selv om du kanskje anser deg selv som flink i et annet språk, er det ikke sikkert at du klarer å oversette nøyaktig og godt. Å få utført profesjonell oversettelse kan sikre at informasjonen blir korrekt, og at de som leser den oversatte teksten, forstår den og oppfatter den som nyttig. Oversetterne i nettverket vårt oversetter til mange forskjellige språk, og de oversetter alltid til morsmålet sitt og/eller er statsautoriserte translatører.

Oversetter med forståelse for faget

En tekst med faglig innhold krever at oversetteren har god kjennskap til fagspråket både på kildespråket og språket teksten skal oversettes til. Når vi velger oversetter til oppdraget, er vi nøye med å finne en som har ekspertise innenfor det aktuelle fagfeltet. Slik sikrer vi at den oversatte teksten blir både faglig og språklig korrekt. Nye Tillen har mange dyktige fagoversettere i nettverket vårt som har lang erfaring og dekker de fleste fagfelt.

Priser for statsautoriserte translatører

Vi kan ikke oppgi pris på forhånd for tjenester fra en statsautorisert translatør. Prisen avhenger av hvor mye tekst det er, kvaliteten på kildeteksten, om det er spesielle utfordringer, og fristen for levering eller videresending. Dersom vi kan få se teksten som skal oversettes, kan vi gi deg en nøyaktig pris for å få den oversatt av en statsautorisert translatør. Er ikke teksten ferdig, gir vi deg gjerne et estimat basert på antall ord, type tekst og leveringsfrist.

Hvorfor bestille statsautorisert oversettelse hos oss?

I Nye Tillen har vi et stort nettverk med dyktige translatører, både statsautoriserte og andre erfarne oversettere med ulike spesialiteter. Dette er en stor fordel for deg som kunde: Du bestiller oversettelsen med Nye Tillen som eneste kontaktpunkt. Vi tar jobben med å finne en translatør med riktig kompetanse og anledning til å utføre oppdraget, videreformidler de nødvendige instruksene, håndterer spørsmål og avtaler levering.

Vi leverer jevnlig stemplede oversettelser til både privatpersoner og bedrifter. For privatkundene er det ofte utdanningspapirer som vitnemål og fagbrev, eller det kan være vigselsattester, skilsmissebevillinger, skifteattester og bekreftelser på foreldreansvar. For bedrifter leverer vi gjerne statsautorisert oversettelse av firmaattester, vedtekter, registerattester, skattemeldinger, stiftelsespapirer og andre selskapsdokumenter.

Vi leverer i det formatet du trenger

Med én gang oppdraget er utført, sender vi deg en PDF-versjon av det oversatte dokumentet. Mange kunder har i tillegg bruk for papirversjonen, for eksempel hvis dokumentet må påføres notarialbekreftelse og apostille/legalisering før bruk. Da sender vi papirversjonen i posten så snart som mulig. Har du ikke tid til å vente på postgangen, kan vi for eksempel avtale å sende dokumentene med bud, eller at du henter dem selv.

Merk: Vi påtar oss dessverre ikke oversettelse av vitnemål og attester for privatpersoner.

Teksthjelpen er nær

Send oss en henvendelse i dag.

Pil opp ikon