Hva kan en statsautorisert translatør hjelpe til med?

Når viktige dokumenter skal oversettes, bør det i mange tilfeller gjøres av en statsautorisert translatør. Dette gjelder spesielt offentlige dokumenter som skal brukes overfor myndigheter i andre land, der det kreves en bekreftelse på at innholdet er nøyaktig gjengitt – eller tilsvarende for dokumenter på utenlandske språk som skal brukes i Norge.

Hva er en statsautorisert translatør?

En statsautorisert translatør er en fagperson som har bestått en krevende eksamen i oversetting. Når translatøren har bestått eksamen, får hen en personlig bevilling fra Kunnskapsdepartementet og et stempel som hen kan bruke til å bekrefte oversettelsene sine. En statsautorisert translatør er spesielt kvalifisert til å oversette økonomiske og administrative dokumenter samt juridisk og teknisk fagspråk.

Det er viktig å merke seg at det er enkeltpersoner som får bevillingen og stempelet. Det er altså ingen byråer som er statsautoriserte, men enkeltansatte i et byrå kan være statsautoriserte translatører. Den statsautoriserte translatøren kan ha bevilling til å oversette mellom flere språk og også begge veier mellom to språk – for eksempel både norsk til fransk og fransk til norsk.

Hva er forskjellen på en vanlig oversetter og en statsautorisert translatør?

Forskjellen på en tekst oversatt av en statsautorisert translatør og en tekst som er oversatt av en annen fagkyndig oversetter, er hva oversettelsen kan brukes til. Det er nødvendig å bruke en statsautorisert translatør når myndighetene stiller krav om det. Dersom det ikke er noe krav om at oversettelsen er utført av en statsautorisert translatør, fins det mange dyktige oversettere som kan oversette tekniske, administrative og juridiske tekster.

Hva slags dokumenter bør oversettes av en statsautorisert translatør?

En statsautorisert translatør har evnen til å oversette kompliserte tekster som krever svært presis oversettelse. Som nevnt over dreier det seg ofte om juridiske, administrative og tekniske dokumenter, for eksempel:

  • kontrakter
  • fullmakter
  • kursbevis
  • skjøter
  • skattedokumenter 
  • stiftelsesdokumenter

På juridiske dokumenter kan det være ekstra viktig å benytte statsautoriserte translatører. Om du skal oversende et juridisk, teknisk eller administrativt dokument til utlandet, vil myndighetene ofte kreve at oversettelsen er utført av en statsautorisert translatør. Om dette ikke er oppfylt, vil ikke dokumentene være gyldige til bruk.

Når kan man benytte en vanlig oversetter?

Hvis bedriften din har kunder eller samarbeidspartnere som ikke kan norsk, vil du kanskje ha behov for å oversette tekster til et språk mottakerne kan lese. Det kan for eksempel være informasjon om bedriften eller tjenestene og produktene dere tilbyr. Du kan gjerne bruke en statsautorisert oversetter til dette, men da har du ikke behov for at de stempler oversettelsen.

Derimot er det alltid en fordel å bruke en profesjonell oversetter fremfor å gjøre jobben selv. Selv om du kanskje anser deg selv som flink i et annet språk, er det ikke sikkert at du klarer å oversette nøyaktig og godt. Å få utført profesjonell oversettelse kan sikre at informasjonen blir korrekt, og at de som leser den oversatte teksten, forstår den og oppfatter den som nyttig. Oversetterne i nettverket vårt oversetter til mange forskjellige språk, og de oversetter alltid til morsmålet sitt og/eller er statsautoriserte translatører.

Oversetter med forståelse for faget

En tekst med faglig innhold krever at oversetteren har god kjennskap til fagspråket både på kildespråket og språket teksten skal oversettes til. Når vi velger oversetter til oppdraget, er vi nøye med å finne en som har ekspertise innenfor det aktuelle fagfeltet. Slik sikrer vi at den oversatte teksten blir både faglig og språklig korrekt. Nye Tillen har mange dyktige fagoversettere i nettverket vårt som har lang erfaring og dekker de fleste fagfelt.

Priser for statsautoriserte translatører

Vi kan ikke oppgi pris på forhånd for tjenester fra en statsautorisert translatør. Prisen avhenger av hvor mye tekst der er, kvaliteten på kildeteksten, om det er spesielle utfordringer, og fristen for levering eller videresending. Dersom vi kan få se teksten som skal oversettes, kan vi gi deg en nøyaktig pris for å få den oversatt av en statsautorisert translatør. Er ikke teksten ferdig, gir vi deg gjerne et estimat basert på antall ord, type tekst og leveringsfrist.

Merk: Vi påtar oss dessverre ikke oversettelse av vitnemål og attester for privatpersoner.

Teksthjelpen er nær

Send oss en henvendelse i dag.

Pil opp ikon