Korrekturlesing av alle slags tekster

En korrektur kan øke troverdigheten til deg som avsender og det du ønsker å formidle. Dersom språket i en tekst er feilfritt, vil leseren – bevisst eller ubevisst – stole mer på innholdet. Uavhengig av hvor flink du er til å skrive, kan det være lurt å få en profesjonell korrekturleser til å kvalitetssikre teksten før den publiseres eller deles på andre måter.

Hvordan utføres en korrektur? 

Korrekturlesning vil si at en profesjonell korrekturleser leser gjennom og retter teksten din. I en korrektur vil vi i hovedsak bare rette faktiske feil, enten det dreier seg om feil staving, tegnsetting, ordvalg eller syntaks. Dette er vanligvis siste ledd før en eventuell publisering. 

Før selve korrekturen starter, ser vi raskt gjennom teksten for å få en forståelse av hva den skal formidle, og danne oss et bilde av omfanget av feil. Her vil vi også stille spørsmål til oppdragsgiveren om de har noen spesielle behov eller ønsker for korrekturen. 

Korrekturen utføres av en språkekspert som støtter seg på ordbøker, skriveregler og Språkrådets anbefalinger. Er teksten på et annet språk enn norsk, vil korrekturleseren bruke tilsvarende verktøy for dette språket. Slik sørger vi for at korrekturen alltid blir utført etter gjeldende standarder. 

En korrektur utføres oftest i Word, men vi kan også lese korrektur i PDF eller andre formater. Korrekturen leveres med sporede endringer, slik at oppdragsgiveren har mulighet til å se hvilke endringer som har blitt gjort, og selv bestemme om de ønsker å bruke de anbefalte endringene. 

Hvorfor bruke en korrekturleser? 

De færreste har tid og kompetanse til å sette seg inn i alle de til enhver tid gjeldende skrivereglene, og derfor kan det være vanskelig å utføre korrektur selv. En profesjonell korrekturleser er oppdatert på både regler og anbefalinger for sitt språk.

Det er også lett å se seg blind på sin egen tekst og overse feilene i farten. Hjernen vår er nemlig lært opp til å lese hele ordbilder og setningsbilder fremfor enkeltstavelser, noe som betyr at vi til og med kan unngå å se at det mangler et helt ord. En profesjonell korrekturleser har mye trening i å oppdage selv de minste feil.

Selv om det i dag finnes flere digitale verktøy som kan hjelpe med rettskriving og korrektur, er det ikke alltid teknologien klarer å oppdage alle feil. Du har kanskje opplevd å få en rød strek under et riktig stavet ord? Eller for den saks skyld at du ikke får rød strek under et feilstavet ord? Slike feiltolkninger kan skape problemer, derfor anbefaler vi å ikke stole blindt på en automatisk korrektur.

Hva kan vi lese korrektur på?

Alle skriftlige tekster kan korrekturleses, og vi leser korrektur på både bokmål og nynorsk. Vi kan også hjelpe deg med korrektur på andre språk enn norsk. Vi vil alltid benytte en korrekturleser med tekstspråket som morsmål.

Korrektur kan benyttes for alt fra bokmanus og årsrapporter til blogger, artikler, programmer og nyhetsbrev – egentlig alt som inneholder skriftlig tekst. Det er også vanlig å lese korrektur på reklameplakater og skrifter som skal ut til trykk i større formater. En feil i teksten vil i de fleste tilfeller bli omtalt som en «trykkfeil» (eller «trykkleif»!) etter at teksten har blitt publisert. For å unngå disse trykkfeilene er det lurt å la en som ikke har skrevet den originale teksten, gå over og lese korrektur. 

Skulle vi se at det er behov for større endringer enn bare en ren korrektur, vil vi anbefale å bestille en språkvask. Da kan vi gjøre større forbedringer i teksten for å få den til å flyte godt og møte behovet til målgruppen.

Hvor mye koster det å få en tekst korrekturlest?

Prisen på korrekturlesning vil først og fremst henge sammen med lengden på teksten og hvor mye som må gjøres med den. Det kan også være relevant for oss å få vite hvilket format teksten er i, før vi gir et prisoverslag. For å vurdere hvor mye arbeid det vil være, er det aller best om vi kan se hele eller deler av teksten du vil ha korrekturlest. Ta kontakt med oss for å få en pris på korrektur og få vite hvordan vi kan gjøre teksten din best mulig.

Teksthjelpen er nær

Send oss en henvendelse i dag.

Pil opp ikon