Oversette tekst fra bokmål til nynorsk

Nye Tillen har mye erfaring med å oversette tekster fra bokmål til nynorsk. De fleste typer tekster har havnet på Nye Tillens bord i årenes løp. Vi oversetter jevnlig blant annet nettsider, lærebøker og annet undervisningsmateriell, artikler, avtaler og kontrakter, offentlige dokumenter og årsrapporter.

Velg en profesjonell oversetter fra bokmål til nynorsk

Det er lett å tenke at oversettelse fra bokmål til nynorsk handler om å bytte ut et ord eller legge til en bokstav her og der. Selv om bokmål og nynorsk nå er likeverdige språk i henhold til språkloven av 2021, har de tross alt mye til felles. Til en viss grad kan man klare seg med den typen oversettelse, men den gode nynorsken får man når man i større grad skriver om setningene.

Dette er grunnen til at mange benytter Nye Tillen til å få oversatt tekster fra bokmål til nynorsk. Både internt i Nye Tillen og i nettverket vårt har vi oversettere som har hatt nynorsk som hovedmål gjennom hele skoleløpet, og som har solid erfaring med å skrive på nynorsk og oversette til nynorsk. De vil levere tekster med et naturlig, konsekvent språk.

Hvorfor trenger man oversettelse fra bokmål til nynorsk?

Det er i stor grad offentlige institusjoner og utdanningsinstitusjoner som trenger å ha tekst på nynorsk. Men også private bedrifter, humanitære organisasjoner og privatpersoner kan ønske å bruke nynorsk.

Å skrive tekster på nynorsk kan være utfordrende hvis man ikke har erfaring med det. Mange av tekstene som omgir oss i hverdagen, er skrevet på bokmål, slik at bokmålsbrukere i liten grad blir eksponert for nynorsk. Mange foretrekker da å heller skrive teksten på bokmål og få den oversatt til nynorsk. Da kan det også være fristende å undersøke muligheten for å få en oversettelsesrobot til å gjøre jobben. Noen av disse kan være grei hjelp et stykke på vei, men de er ikke like gode som profesjonelle oversettere til å omformulere slik det kreves, eller til å finne de ordene som blir riktige i konteksten.

Hva du kan forvente når Nye Tillen oversetter fra bokmål til nynorsk?

Når du velger Nye Tillen som leverandør, blir teksten oversatt av en profesjonell oversetter. Dessuten blir den alltid korrekturlest av en annen profesjonell oversetter. Med denne kvalitetssikringen kan du være trygg på at oversettelsen holder en høy standard.

På nynorsk er det mange ord som har valgfri skrivemåte eller flere mulige bøyningsmønstre. Her følger vi selvsagt deres ønsker, uansett om dere har en komplett nynorsknorm eller bare noen generelle føringer for språket. Vi passer på at de valgte skrivemåtene benyttes konsekvent gjennom hele teksten – og for den saks skyld på det neste oppdraget for samme kunde. Det erfarne tospannet av oversettere sørger for en nøyaktig og konsistent oversettelse som tar hensyn til forskjeller i ordbruk, stil og grammatikk.

Hvor lang tid tar det å oversette en tekst fra bokmål til nynorsk?

Hvor lang tid en slik oversettelse tar, avhenger av flere faktorer, inkludert hvor langt og komplekst dokumentet er. Det kan også spille inn om du ønsker at nynorsken skal være så bokmålsnær som mulig, eller om den skal ligge tettere opp til de tradisjonelle formene. Uansett vil du med Nye Tillen få oversatt tekstene dine raskt og effektivt.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha et tilbud på oversettelse fra bokmål til nynorsk.

Teksthjelpen er nær

Send oss en henvendelse i dag.

Pil opp ikon