Oversettelse av offentlige dokumenter – velg en profesjonell oversetter

Det kan være nødvendig å få oversatt offentlige dokumenter hvis du skal utvide bedriften til et internasjonalt marked, eller for eksempel hvis du skal flytte til utlandet eller studere der. Noen slike oversettelser krever at oversetteren er statsautorisert. Dette gjelder særlig juridisk bindende dokumenter som kontrakter, fullmakter og lignende.

Hvordan er prosessen med å oversette offentlige dokumenter?

Prosessen med å oversette dokumenter starter når vi mottar bestillingen fra deg. Da ser vi gjennom originaldokumentet, vurderer omfanget og avtaler pris og leveringstid. Deretter går vi i gang med å oversette til det eller de språkene som er avtalt. Vi sørger for at dokumentet er formatert riktig og overholder gjeldende lover og regler. Når oversetteren er ferdig, ser en korrekturleser over og kommer med innspill til oversetteren. Slik sikrer vi at oversettelsen holder høy kvalitet. Avslutningsvis lager oversetteren en endelig versjon som leveres til kunden. Dersom det er en statsautorisert oversettelse, blir det oversatte dokumentet også stemplet for å vise at oversetteren går god for at dokumentet er en pålitelig gjengivelse av originalen.

Hva kan du forvente når vi oversetter dokumenter for deg?

Du kan forvente at oversettelsen holder høy kvalitet og leveres til avtalt tid. Nye Tillen oversetter offentlige dokumenter etter dine behov og mellom de fleste språk. Oversetterne våre er enten morsmålsbrukere eller statsautoriserte i språket de oversetter til. Dette gjelder også korrekturleserne vi bruker.

Hvorfor skal du få oversatt offentlige dokumenter?

Det kan være mange grunner til at du trenger å oversette offentlige dokumenter. Du kan trenge en oversettelse for å kunne presentere dokumentet for myndighetene i et land eller for å søke om visum eller andre offentlige tjenester. Du kan også trenge en oversettelse for at alle partene skal kunne forstå innholdet i et dokument.

Eksempler på aktuelle dokumenter:

  • rettslige avgjørelser
  • adopsjonspapirer
  • firmaattester
  • kontrakter
  • fullmakter
  • regnskap

Hvorfor er det viktig å velge profesjonelle til å oversette?

Det er viktig å velge profesjonelle oversettere fordi en god oversettelse kan ha stor påvirkning på din sak eller situasjon. Oversettelsen av de offentlige dokumentene må gjenspeile det som står i originalteksten. Innholdet må være formidlet på en måte som leserne forstår, og som gjør at de får tillit til avsenderen. Ved juridisk bindende dokumenter er det også svært viktig at alle partene forstår innholdet likt. Profesjonelle oversettere har den nødvendige kompetansen og erfaringen til å sørge for at oversettelsen blir gjort på en korrekt og effektiv måte.

Hvor lang tid tar oversettelsen av dokumentene?

Leveringstiden vil variere ut fra omfang og hvilke språk det skal oversettes mellom. For noen språkkombinasjoner, spesielt hvis et eller flere av språkene er ikke-vestlige, er det få kvalifiserte oversettere tilgjengelig. Da må du beregne god tid. Kontakt Nye Tillen når du trenger oversettelse av offentlige dokumenter, så hjelper vi deg videre.

Teksthjelpen er nær

Send oss en henvendelse i dag.

Pil opp ikon