Oversettelsesbyrå

For å nå ut til flere og kommunisere budskapet ditt effektivt kan det være nødvendig å ha tekster på flere språk – på nettsidene, i brosjyrer eller i andre kanaler der du kommuniserer med kunder. Det er viktig at tekstene dine, uansett språk, er godt skrevet og tilpasset målgruppen, og det å bruke et oversettelsesbyrå kan være en enkel måte å få til det på.

Hvorfor bør du bruke et oversettelsesbyrå? 

En fordel med å bruke et oversettelsesbyrå er at de har kontakt med mange oversettere og korrekturlesere innenfor ulike språk og teksttyper. Hvis du selv skal finne aktuelle oversettere, kan du ende opp med å bruke mye tid på å lete og vurdere. I tillegg til at du må finne en kvalifisert oversetter til å utføre selve oversettelsen, bør du ha enda en oversetter med tilsvarende kvalifikasjoner til å kvalitetssikre og lese korrektur på oversettelsen. Du trenger altså to oversettere per språk, så hvis det er snakk om oversettelse til flere språk, blir det mange å ta kontakt med. Det kan også være vanskelig å vite sikkert at du har funnet dyktige folk. 

Et oversettelsesbyrå har mange gode oversettere i stallen, og disse behersker ulike språk og fagfelt. Oversettelsesbyrået kjenner «sine» oversettere godt og kan velge noen som passer for akkurat ditt oppdrag. De har også tilgang på verktøy og teknologi som bidrar til å sikre nøyaktige, gode og konsekvente oversettelser.

Finn et oversetterbyrå med kompetansen du trenger

Oversettelser er viktige når du vil nå ut til en annen språkgruppe, enten det er for å ekspandere virksomheten din eller for å kommunisere med kunder og samarbeidspartnere på tvers av landegrenser. Men ikke alle oversettelser er like gode, og en dårlig oversettelse kan føre til misforståelser, dårlig presentasjon av bedriften din og til og med økonomisk tap. 

Når du skal velge oversettelsesbyrå, er det viktig å undersøke om de har den nødvendige ekspertisen innen fagfeltet ditt og språkene du trenger. Spør gjerne byrået om de har erfaring med den typen tekst som du skal ha oversatt, og be om eksempler på kunder de har jobbet med. Dersom du har spesielle behov for oversettelsen, for eksempel at den må stemples av en statsautorisert oversetter eller leveres i et spesielt filformat, bør du også forsikre deg om at byrået har de nødvendige kvalifikasjonene og verktøyene. 

Er Nye Tillen oversettelsesbyrået for meg? 

Nye Tillen har mer enn ti års erfaring med oversettelser og andre typer språkoppdrag. Gjennom disse årene har vi bygget opp et nettverk av dedikerte og erfarne språkkonsulenter som utfører oppdrag for oss. I tillegg er også flere av prosjektlederne våre erfarne oversettere. Velger du oss som oversettelsesbyrå, sørger vi for å finne en oversetter med den rette kompetansen for oppdraget ditt. Et av våre særtrekk er fire-øyne-garantien: Den innebærer at alle oversettelser blir kvalitetssikret av en annen enn den som har utført oversettelsen. I tillegg vil Nye Tillens interne prosjektleder alltid se over før levering og forsikre seg om at formateringer og oppsett har blitt riktig. 

En annen fordel med Nye Tillen er at vi ikke er et rent oversettelsesbyrå, men et språkbyrå som tilbyr et bredt spekter av språk- og teksttjenester. Ønsker du språkvask og korrektur på kildeteksten før den oversettes, eller kanskje klarspråkredigering for å være sikker på at den er lettest mulig å forstå, kan vi hjelpe deg med det også.

Teksthjelpen er nær

Send oss en henvendelse i dag.

Pil opp ikon