Trenger du en tekstforfatter?

Trenger du en tekstforfatter?

Ønsker du tekster som konverterer besøkende til kunder? Vet du hva du vil si, men syns det er vanskelig å omforme det til gode setninger? Da kan Nye Tillen hjelpe deg! Vi har tekstforfattere som elsker å skrive – og som gjerne gjør skrivejobben for deg.

Det er ikke bare bare å skape en tekst som fenger leseren og oppnår det du ønsker. Mange kan bruke veldig lang tid på å få ideene sine ned på papiret, og uerfarne tekstforfattere kan lett glemme å ta hensyn til målgruppen. Nettopp det er noe av grunnen til at mange bedrifter velger å bruke en tekstforfatter til å skrive for dem. Da kan de være sikre på at teksten er av høy kvalitet, og de ansatte kan bruke tiden sin på andre viktige oppgaver.

Hva slags tekster kan vi skrive?

Det korte svaret er: alle! I Nye Tillen jobber det flere dyktige språk- og tekstkonsulenter. Vi har dessuten et stort nettverk som kan bidra på områdene der vi ikke har den nødvendige kompetansen internt. Med det er vi rustet til å finne en tekstforfatter for omtrent hva som helst. Vi kan stille med tekstforfattere som kan skrive landingssider, blogginnlegg, rapporter, e-poster, artikler og mer. Tekstforfatterne våre er nøye med hvilken stil og tone teksten skal ha. Enten du ønsker en selgende, informativ, humoristisk eller kanskje mer seriøs tone, har vi fagfolkene til jobben.

Slik jobber tekstforfatterne våre

En stor del av jobben til en tekstforfatter foregår før vi begynner å skrive – vi må nemlig undersøke nøye det vi skal skrive om. Fra kunden får vi informasjon om hvem som er målgruppen, og hva som er målet med teksten, og gjerne også tips til gode kilder. Etter at vi har lest oss opp, diskutert emnet med kollegaer og kanskje intervjuet eksperter, jobber vi oss frem til en hensiktsmessig måte å presentere informasjonen på, basert på emnet, målgruppen og det kunden ønsker med teksten. Etter at teksten er ferdig skrevet, blir den alltid korrekturlest og kvalitetssikret av en annen språkkonsulent før vi leverer den. Slik kan vi garantere at kundene våre får gode, engasjerende tekster – uten skjemmende feil.

Hvorfor er tekstforfatting viktig?

En tekst er mer enn bare ord. Alle tekster er skrevet med et formål – det er noen som ønsker å oppnå noe. Det kan for eksempel være å overbevise, informere eller underholde leseren, og erfarne tekstforfattere oppnår dette enklere og mer effektivt enn uerfarne. Ikke bare skal teksten ha et godt og riktig innhold, men språket må også tilpasses de aktuelle leserne, strukturen i teksten må være hensiktsmessig, og ikke minst må teksten være skrevet slik at leseren forstår den slik den er ment. En profesjonell tekstforfatter skriver tekster av høy kvalitet som passer til formålet.

Tekstene som får deg til å skinne

Det er en kunst å finne rett ord til rett tid. Det er også en tidkrevende øvelse dersom du ikke allerede har mye erfaring. Som tekstforfattere innehar vi god kunnskap om hva som skaper engasjerende tekster til forskjellige flater med ulike formål, og vår jobb er å produsere tekster som får deg til å skinne. Vi vet hva som skal til for at teksten blir lagt merke til – takket være lang erfaring med skriving og bruk av språklige virkemidler.

Teksthjelpen er nær

Send oss en henvendelse i dag.

Pil opp ikon