Trenger du en tekstforfatter?

Vi har tekstforfattere som elsker å skrive – og som gjerne gjør skrivejobben for deg.

Det er ikke bare bare å skape en tekst som fenger leseren og oppnår det du ønsker. Mange kan bruke veldig lang tid på å få ideene sine ned på papiret, og uerfarne tekstforfattere kan lett glemme å ta hensyn til målgruppen. Nettopp det er noe av grunnen til at mange bedrifter velger å bruke en tekstforfatter til å skrive for dem. Da kan de være sikre på at teksten er av høy kvalitet, og de ansatte kan bruke tiden sin på andre viktige oppgaver.

Hvorfor er tekstforfatting viktig?

En tekst er mer enn bare ord. Alle tekster er skrevet med et formål – det er noen som ønsker å oppnå noe. Det kan for eksempel være å overbevise, informere eller underholde leseren, og erfarne tekstforfattere oppnår dette enklere og mer effektivt enn uerfarne. Ikke bare skal teksten ha et godt og riktig innhold, men språket må også tilpasses de aktuelle leserne, strukturen i teksten må være hensiktsmessig, og ikke minst må teksten være skrevet slik at leseren forstår den slik den er ment. En profesjonell tekstforfatter skriver tekster av høy kvalitet som passer til formålet.

Hvorfor skal du benytte deg av en profesjonell tekstforfatter?

Det er en kunst å finne rett ord til rett tid. Det er også en tidkrevende øvelse dersom du ikke allerede har mye erfaring. Som tekstforfattere innehar vi god kunnskap om hva som skaper engasjerende tekster til forskjellige flater med ulike formål, og vår jobb er å produsere tekster som får deg til å skinne. Vi vet hva som skal til for at teksten blir lagt merke til – takket være lang erfaring med skriving og bruk av språklige virkemidler. Tekstforfatterne våre hjelper deg å produsere tekster av høy kvalitet, om det så er informasjon til nettsiden, nyhetsbrev, blogginnlegg, brosjyrer, kontrakter, CV eller annet.

Slik jobber tekstforfatterne våre

En stor del av jobben til en tekstforfatter foregår før vi begynner å skrive – vi må nemlig undersøke nøye det vi skal skrive om. Fra kunden får vi informasjon om hvem som er målgruppen, og hva som er målet med teksten, og gjerne også tips til gode kilder. Etter at vi har lest oss opp, diskutert emnet med kollegaer og kanskje intervjuet eksperter, jobber vi oss frem til en hensiktsmessig måte å presentere informasjonen på, basert på emnet, målgruppen og det kunden ønsker med teksten. Etter at teksten er ferdig skrevet, blir den alltid korrekturlest og kvalitetssikret av en annen språkkonsulent før vi leverer den. Slik kan vi garantere at kundene våre får gode, engasjerende tekster – uten skjemmende feil.

Teksthjelpen er nær

Send oss en henvendelse i dag.

Pil opp ikon