Gjør deg klar!

Skjermbilde av en tekstmelding

Forstår alle tekstene dine i arbeidshverdagen? Sliter du med å få språket ledig og lett – og budskapet stramt og godt formulert? Har du lyst til å skrive et klarere språk, så les gjerne videre.

Det er mange årsaker til at budskapet i en tekst ikke når frem til mottaker. Teksten kan

  • mangle språklig presisjon
  • bære preg av fagsjargong
  • romme kompliserte ord eller uttrykk
  • mangle logisk oppbygging
  • være svevende eller uklar
  • bestå av flere ord eller setninger enn den trenger
  • mangle virksomhetens tone of voice (fortellerstemme)
  • ha en lite stram setningsoppbygging
  • ha mange skrivefeil

Hva ønsker du å si?

Noe kartlegging må til før du starter oppbyggingen av en tekst. Hva ønsker du å si? Hva er det underliggende målet for teksten? Og hvem skriver du for?

Fortellerstemmen, tone of voice, er også viktig for å fremme virksomhetens budskap. Her spiller grad av personlig tone, språklig autoritet og virksomhetens verdier inn. Du kan bruke språket til å gjengi verdiene og på den måten fargelegge budskapet i teksten.

Struktur teller

Å bygge opp et skriftlig svar som er logisk, er også viktig. La det ene følge det andre i en årsaksrekkefølge. Bruk tydelige setninger med det du betrakter som god norsk. Sørg for flyt fra setning til setning og variasjon i ord og uttrykk. Forklar vanskelige ord og de begrepene du vet er spesielle for virksomhetens fagområde.

Og så en siste ting: Bruker du stavekontrollen og ordboken flittig nok?

Vi kan hjelpe

Et kurs med Nye Tillen kan gi deg kunnskap om teksten slik at det blir lettere og morsommere å redigere egne tekster. Du blir også mer bevisst målgruppen du skriver for, og kan tilpasse budskapet bedre. Slik kan du også bli en klarspråkressurs for kollegene dine!

Nye Tillen kan også hjelpe deg med en egen profil for klarspråk som er tilpasset viktig terminologi og fagsjargong i din bransje.

Teksthjelpen er nær

Send oss en henvendelse i dag.

Pil opp ikon