Nye Tillen ble radiosak

Et bilde av programlederne i NRK

Vi analyserte statsbudsjettet etter statens egne prinsipper for klarspråk. NRK Nyhetsmorgen syntes det var viktig nok til å lage en sak (saken heter «Vanskelig språk i statsbudsjettet»):

https://radio.nrk.no/serie/nyhetsmorgen/NPUB50020517/19-10-2017#t=16m21s

Det var statsbudsjett-delen «Hovedtrekk» Nye Tillen vurderte nærmest. I delen som skal oppsummere statsbudsjettet, bør språket være forståelig for de fleste voksne i Norge, mener vi. Første avsnitt er en god start, med klare og korte setninger, men snart har tekstens forfattere glemt de fleste av klarspråkets regler. Les gjerne videre under bildet …

Saken ble godt synlig på nrk.no med andreplass:

Prinsippene budsjettet bryter med, er blant annet bruk av passivt språk. Budsjettet inneholder også en stor andel substantivuttrykk der forfatterne enkelt kan bruke verb. Vanskelige ord blir stort sett stående uforklart, og det samme gjelder upresise ord og uttrykk.

Staten har selv laget en rekke dokumenter som støtter oppunder bruken av et klart språk i staten. Språkrådet står som utgiver av en egen brosjyre til statlig ansatte med de viktigste rådene, kalt «Klarspråk. Klart språk i staten».

Se lysarkene under:

  1. Forklaring
  2. Første avsnitt er en god start
  3. Substantivuttrykk
  4. Vanskelige ord
  5. Passiv
  6. Vanskelige og vage ord

Teksthjelpen er nær

Send oss en henvendelse i dag.

Pil opp ikon