Vi tilbyr profesjonell oversettelse til engelsk

Har du en tekst du trenger å få oversatt til engelsk? Våre dyktige og erfarne oversettere oversetter raskt og nøyaktig og sørger for at teksten får den ønskede effekten.

Bruk en profesjonell oversetter

Mange som ikke har engelsk som morsmål, mener selv at de skriver perfekt engelsk. Som du sikkert har erfart, stemmer det som regel ikke. Derfor er det lurt å få profesjonell hjelp til å oversette norske tekster til engelsk, spesielt hvis det er en viktig tekst. Selv om et engelsk ord på papiret betyr det samme som et norsk ord, er det ikke alltid det brukes på samme måte. Engelsk har også en annen setningsoppbygging enn norsk, og ofte gjør kulturforskjeller at vi bør ordlegge oss på en annen måte. Et eksempel er at formell høflighet gjerne er viktigere i de fleste engelskspråklige land enn i Norge, og det påvirker hvordan vi bør formulere budskapet. Alt dette må man beherske for å kunne skrive godt på engelsk. Med en profesjonell oversetter kan du være trygg på at budskapet i teksten din blir uttrykt på korrekt engelsk, og at oversettelsen har en stil og tone som passer teksttypen og målgruppa.

Når Nye Tillen oversetter til engelsk, blir oversettelsen alltid utført av en oversetter som har engelsk som morsmål og/eller er statsautorisert translatør for oversettelse fra norsk til engelsk. Vi har mange profesjonelle oversettere på laget, så vi kan tilby oversettere med ekspertise innen bestemte felt. Vi finner en oversetter som passer for ditt prosjekt, enten teksten er en roman, en forskningsrapport, en reklamekampanje, en teknisk manual eller en arbeidsavtale.

Vi oversetter til ulike varianter av engelsk

«Vi vil ha dette oversatt til engelsk», sier gjerne kundene, men er det åpenbart hva de mener med det? Engelsk er det største språket i Storbritannia, USA, Australia, Canada, Irland og mange andre land. Men selv om de alle snakker og skriver engelsk, er det regionale variasjoner i stavemåte, ordbetydning og faste uttrykk – ja, til og med grammatikk.

Når du ber om å få oversatt en tekst fra norsk til engelsk, trenger vi å vite hvem som skal lese teksten. Har du ikke presisert det, spør vi selvfølgelig. Dersom teksten i hovedsak skal nå lesere i USA, bør oversettelsen være på amerikansk engelsk, og så videre. Da vil vi bruke en oversetter som behersker den regionale varianten av engelsk som du ønsker. Når den engelske oversettelsen spisses inn mot en bestemt region, kan den inkludere særpreg fra språket i regionen, slik at den treffer leserne der best mulig. Da unngår dere eventuelle misforståelser.

Skal du nå folk over hele verden med den engelske oversettelsen, er det kanskje ikke en bestemt regional variant som passer best. Da bruker vi det man kaller internasjonal engelsk. Oversetteren sørger for at engelsken er mest mulig «nøytral», for eksempel ved å unngå ord som betyr helt ulike ting forskjellige steder. Med internasjonal engelsk er det vanlig å velge britisk stavemåte, ettersom det er den opprinnelige engelskvarianten.

Teksten tilpasses leseren og formålet

I tillegg til hvor i verden leserne befinner seg, vil vi gjerne vite mest mulig om hvem de er. Er det en spesiell aldersgruppe eller yrkesgruppe som skal lese teksten din? Og hva er formålet med teksten? Skal den selge noe, informere eller kanskje underholde?

Når oversetteren vet hvem som skal lese teksten, og hva den skal oppnå, vil den engelske oversettelsen få et språk som er tilpasset målgruppa og formålet. Oversettelsen vil bruke ord og uttrykk som leserne forventes å kjenne, tilpasse setningsstruktur og -lengde til forventede leseferdigheter og ha en tone som vekker de rette følelsene hos leseren.

Teksthjelpen er nær

Send oss en henvendelse i dag.

Pil opp ikon