Å komme på spissen

Man vet ikke sikkert hvor uttrykket «å sette noe på spissen» kommer fra.

En spiss fjelltopp

Man vet ikke sikkert hvor uttrykket «å sette noe på spissen» kommer fra. I boka «Godt språk» knytter Helene Uri uttrykket sammen med betegnelsen «spissformulering», som hun definerer som å «uttale seg med få og sterke ord, uten forbehold og sidehensyn», for å oppnå en sterk virkning. I disse valgdager er det ikke få spissformuleringer, om enn flere er sløvere enn tilsiktet. I politikken tilspisser det seg ofte. Så også i jussen: Et merkelig fenomen i juridisk litteratur er den gjentatte formuleringen «å komme på spissen». Mange korrekturlesere har satt sin røde strek over «komme» og omformulert til noe mer velklingende, men alle får den samme beskjeden: Denne ordlyden er anvendt i så mange lovtekster at den ikke kan endres. Nedfelt i lov, men i strid med skrivereglene (litt spissformulert).

Kilde: Helene Uri (2016). Godt språk. Kagge forlag

La oss gjøre noe fantastisk sammen

Send oss en henvendelse i dag.

Pil opp ikon