Ordene kler oss

Vi kler oss i den språkdrakten vi selv ønsker. Hvordan, hvor og med hvem vi er vokst opp, samt hva vi senere gjør ut av livet, er avgjørende for hvordan vi snakker.

En mann som sitter i en stol og koser seg med en sigar

Dess mer vi diskuterer Per Olaf Lundteigens bruk av ord som «bakterie» og «ugras», dess bredere smiler han. Offentligheten er med på å definere ham sterkere, og Lundteigen bare fortsetter å kle seg i oppmerksomhetsskapende ord.

Det var under Arendalsuka Per Olaf Lundteigen diskuterte en ansettelseskontrakt med NHO, en såkalt «fast ansatt uten garantilønn»-kontrakt, som ofte er forbundet med bemanningsbransjen. Debatten gikk høyt. Senterparti-politikeren kalte kontrakten for både «ugras» og «bakterie». Det var særlig sistnevnte bruk av ord motdebattantene – deriblant NHO Service og Handel-direktør Anne-Cecilie Kaltenborn på Dagsnytt 18 den 24. august – reagerte på.

Et språk folk forstår

Per Olaf Lundteigen, som er en erfaren politiker, vet at ord skaper bilder i hodene til folk. Kan han gjøre dem klare nok, kan han skape sympati for sine standpunkter Han bruker et språk de forstår.

Vi kler oss i den språkdrakten vi selv ønsker. Hvordan, hvor og med hvem vi er vokst opp, samt hva vi senere gjør ut av livet, er avgjørende for hvordan vi snakker. Vi tar de ordene i vår munn vi er komfortable med å bruke. Samtidig definerer vi oss bort fra ord- og bildebruk som ikke passer for de sosiale situasjonene vi deltar i.

Sykdomsfremkallende

Da kan bildebruk som «bakterie», eller ifølge ordbok.uib.no en «mikroskopisk, av og til sykdomsframkallende, encellet organisme», ligge utenfor komfortsonen for enkelte, og kanskje også holde noen motdebattanter unna ordskiftet. Andre fyller tomrommet etter en kjent politisk figur, og ikler seg en Carl I. Hagensk språkdrakt.

Hvilken språkdrakt har du kledd deg opp i?

Teksthjelpen er nær

Send oss en henvendelse i dag.

Pil opp ikon