Julebukker og jålebukker

I likhet med flere av juleskikkene våre har julebukken sin opprinnelse i vår hedenske fortid.

En julebukk laget av korn

I likhet med flere av juleskikkene våre har julebukken sin opprinnelse i vår hedenske fortid. Ordet «julebukk» har blant annet blitt brukt om geitebukken som ble slaktet til jul, for å markere overgangen fra ett år til et annet, og for å feire fruktbarheten. Senere har vi brukt ordet i betydningen «å gå julebukk». Først var denne julebukken en mann som kledde seg ut med geitemaske og en raggete skinnfell. Senere ble skikken overtatt av barn. I våre dager er tradisjonen på vei ut – barna har kanskje nok med halloween?

Bjorvand og Lindeman skriver i boka Våre arveord at det er rimelig å anta at «julebukk» og «jålebukk» er to varianter av samme ord. Dialektvarianten «jålebukk» har fått en egen betydning: en utspjåket og noe komisk mannsperson. Som Petter Schjerven formulerer det: «Jålebukken er forfengelig på en kostbar og prangende måte. Noen vil kanskje si en fjollete og unødvendig måte.»

Bokmålsordbokas definisjon av ordet «julebukk» viser at ordene kan brukes om hverandre: «i overført betydning: tilspjåket, narraktig person. `Hva er det for en julebukk som kommer der?’»

Fra ordet «julebukk» fikk vi altså «jålebukk». Noen mener dette ordet kom før ordet «jåle». Og således fikk vi jåleriet fra jula.

Kilder:

Bilde: En tegning fra 1800-tallet av julenissen på en geitebukk, hentet fra Wikipedia.

Bjorvand, H. og F.O. Lindeman: Våre arveord. Etymologisk ordbok. Novus 2007

Schjerven, P.: Nostalgisk ordbok. Vega 2010

http://forskning.no/content/jalebukkar-i-juli-og-julebukkar-i-jola

http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=julebukk&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=5&bokmaal=+&ordbok=begge

https://no.wikipedia.org/wiki/Julebukk

https://snl.no/jul

Teksthjelpen er nær

Send oss en henvendelse i dag.

Pil opp ikon