Målsetning eller målsetting?

Enten har du stusset over det, slik vi har gjort, og tvilt deg frem til en avgjørelse. Eller så er du helt overbevist om at ditt valg, enten det er målsetting eller målsetning, er det rette.

En dartpil som pekes mot et mål

Enten har du stusset over det, slik vi har gjort, og tvilt deg frem til en avgjørelse. Eller så er du helt overbevist om at ditt valg, enten det er målsetting eller målsetning, er det rette. Uansett, begge former dukker opp hyppig, det vet vi som korrigerer og vasker en god del tekst.

Men det er altså kun målsetting som er riktig! Det er den eneste varianten du vil finne i Bokmålsordboka. Google vil endre ditt søk fra målsetning til målsetting umiddelbart. Og Språkrådet forklarer at -ning-endelsen her henger igjen etter riksmål.

Vanligvis forklares skillet mellom -ning– og -ing-endelser med en slags aktiv/passiv forskjell i betydningen av ordene. Dette blir kanskje tydeligst når vi tenker på bygging (det å bygge, en handling, en prosess) og bygning (det som er bygget, et resultat, statisk).

Men målsetting og målsetning betyr altså akkurat det samme. Eller, for å gjenta det her, det er kun korrekt å bruke målsetting, husk det! I mange tilfeller holder det til og med bare å snakke om å nå målet.

Les også på Riksmålsforbundets hjemmesider: http://www.riksmalsforbundet.no/qa_faqs/malsetting-eller-malsetning/

Kilder: Bokmålsordboka, Språkrådet, Google

Teksthjelpen er nær

Send oss en henvendelse i dag.

Pil opp ikon