Sterk innflytelse

Influensasesongen er i gang, og vi er mange under påvirkning. Alle som kan litt engelsk, vil kjenne igjen ordet «influence», som har rot i det samme latinske verbet «influere»

Et nærbilde av influensaviruset

Influensasesongen er i gang, og vi er mange under påvirkning. Alle som kan litt engelsk, vil kjenne igjen ordet «influence», som har rot i det samme latinske verbet «influere». Ordet på sykdommen har vi fått fra det italienske «influenza», som betyr «påvirkning» eller «innflytelse». Den første registreringen av engelsk bruk av ordet, var i en reportasje i London Magazine i 1743, da en influensaepidemi spredte seg fra Roma til resten av Europa: «en smittsom sykdom som kalles Influenza raser her». Opprinnelig trodde man at denne infeksjonssykdommen skyldtes påvirkning fra stjernene og planetene, ettersom den viser seg i de samme vintermånedene hvert år. Altså et klassisk tilfelle av falsk kausalitet. Nå vet vi at en av grunnene til at vi oftere blir syke på vinteren, er at vi er mer innendørs og lever tettere på hverandre, slik at smitten sprer seg lettere. Fram med antibacen!

Kilder: Sverre Kloumann, Moro med ord, Aschehoug 1999 og lommelegen.no

Teksthjelpen er nær

Send oss en henvendelse i dag.

Pil opp ikon